SAA בעולם

אנחנו מוצאים יתרון גדול בהתעדכנות עם השירות והחברותא ברחבי העולם.

saa-recovery.org – האתר של הISO – האתר של ארגון השירות העולמי הממוקם בארה"ב, יש בו מידע מעודכן על כנסים, ספרות ומצב החברותא העולמית.

saa-recovery.org/meetings – עמוד פגישות הזום של הISO – ישנן פגישות זום כמעט בכל שעה ביום, זה לוח הפגישות הגדול ביותר של החבורתא, כאן תוכלו למצוא פגישה להסתעפויות של התמכרות, בשפות שונות – בעיקר אנגלית, ספרדית וצרפתית.
saa-sydney.org
 – האתר האוסטרלי – מידע על החבורתא בסידני.
sarpod.libsyn.com – פודקאסט באנגלית בשם Sex Addicts Recovery Podcast שמדבר על התמכרות וSAA, פרקים מכילים מסרים, ראיונות ושיחות.