איך זה עובד?

בעמוד זה ריכזנו את העקרונות עליהן מבוססת החברותא שלנו. עקרונות אלו מכונים ’12 הצעדים’ ו-׳12 המסורות’, אותם אימצנו מהחברותא של ‘אלכוהוליסטים אנונימיים’, להם אנו אסירי תודה. בצעדים ובמסורות מתומצתים העקרונות הרוחניים על-פיהם אנו משתדלים לבסס את חיינו ואת החלמתנו ממה שאנו מכנים ‘מחלת ההתמכרות’. חשוב להבין שמדובר בתמצות של העקרונות. על מנת לקבל נקודת מבט מעמיקה יותר אנו נעזרים בספרות ההחלמה הענפה שלנו, בפגישות שלנו בהם אנו משתפים ודנים ביישום העקרונות האלו בחיים, בחונכים שמעבירים לנו באופן אישי את הניסיון שלהם ביישומם ובסדנאות וכנסים שונים. כמו שכתוב בספרות שלנו – הם עובדים רק באמצעות יישום והבנה.

באופן כללי ניתן לומר כי הצעדים הם העקרונות שאנו מיישמים בחיינו כדי להגיע להחלמה אישית, והמסורות הם העקרונות שאנו מיישמים בקבוצות ובחברותא שלנו כדי לאפשר החלמה קבוצתית. לעומת זאת רבים מאיתנו רואים את החלוקה הזו כמופרדת מדי ואנו מיישמים עקרונות מהמסורות בחיינו האישיים ועקרונות מהצעדים כקבוצה.

12 הצעדים של מכורים למין אנונימיים

1. הודינו שאנו חסרי-אונים מול ההתנהגות המינית ההתמכרותית שלנו, שחיינו הפכו לבלתי ניתנים לניהול.

2. הגענו להאמין שכוח גדול מאתנו יכול להשיב אותנו לשפיות.

3. החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת אלוהים, כפי הבנתנו.

4. ערכנו חשבון-נפש מוסרי, יסודי וחסר-פחד, של עצמנו.

5. התוודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם אחר, על טבעם המדויק של פגמינו.

6. היינו מוכנים לחלוטין שאלוהים יסיר מאתנו פגמים אלה באופיינו.

7. ביקשנוהו בענווה שיסיר מאתנו את חסרונותינו.

8. ערכנו רשימה של כל האנשים בהם פגענו, והיינו נכונים לכפר בפניהם.

9. כיפרנו במישרין בפני אנשים אלה ככל שהדבר התאפשר, פרט למקרים שמעשה זה היה עלול לפגוע בהם או באחרים.

10 . המשכנו בחשבון-נפש אישי וכאשר שגינו, הודינו בכך מיד.

11 . ביקשנו בדרך של תפילה ומדיטציה לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים, כפי הבנתנו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו עבורנו ולכוח לבצע זאת.

12 . לאחר שעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת בשורה זו למכורים, וליישם עקרונות אלה בכל תחומי-חיינו.

 

12 המסורות של מכורים למין אנונימיים

1.  טובתנו המשותפת קודמת; החלמה אישית תלויה באחדות אס-איי-איי.

2. לתכלית הקבוצה שלנו יש רק סמכות אחת – אלוהים אוהב כפי שהוא יכול להתבטא במצפון הקבוצה. מנהיגנו הם רק משרתים שזכו לאמון; אין הם מושלים.

3. הדרישה היחידה לחברות היא הרצון להפסיק להשתמש.

4. כל קבוצה צריכה להיות עצמאית פרט לעניינים המשפיעים על קבוצות אחרות, או על אס.איי.איי ככלל.

5. לכל קבוצה מטרה עיקרית אחת – לשאת את הבשורה למכור שעודנו סובל.

6. קבוצת אס.איי.איי לעולם לא תתמוך, תממן או תשאיל את שמה למוסדות מקורבים או יוזמה חיצונית, כדי שבעיות של ממון, רכוש או יוקרה לא יסיחו את דעתנו ממטרתנו העיקרית.

7. כל קבוצת אס.איי.איי צריכה לשאת את עצמה לחלוטין ולדחות תרומות מבחוץ.

8. מכורים למין אנונימיים תישאר לעולם בלתי-מקצועית, אבל מרכזי השירות שלנו יכולים להעסיק עובדים מיוחדים.

9. אס.איי.איי בתור שכזו לעולם לא תאורגן, אבל אנו יכולים ליצור מועצות וועדות-שרות המחויבות ישירות לאלה אותם הן משרתות.

10. למכורים למין אנונימיים אין דעה על עניינים חיצוניים; לפיכך אין לערב את השם אס.איי.איי במחלוקות ציבוריות כלשהן.

11. מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססים על משיכה ולא על פיזור הבטחות; אנו צריכים לשמור תמיד על אנונימיות אישית באמצעי התקשורת.

12. אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו, להזכירנו לעולם שהעקרונות קודמים לאישיות.