הימנעות

הקדמה באס-איי-איי, אנחנו משתמשים במונח "הימנעות" אבל זה יכול להיות קשה לדעת בדיוק למה אנחנו מתכוונים. המטרה של חוברת זו היא להבהיר את המילה "הימנעות", בהתבסס על הניסיון שלנו באס-איי-איי. בתהליך אנחנו מגדירים כמה מהמושגים הבסיסיים שאנחנו משתמשים בהם בתכנית. התרשים מטה ממחיש איך אנחנו מסווגים את התנהגותנו. שלושת המעגלים שבהם אנחנו משתמשים כדי להגדיר […]